logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

25.05.2018
mapa

nepřehlédněte
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH

 

AUTOMOTO KLUB Malý Jordán v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

Automoto klub Malý Jordán Tábor provozuje:

Dětské dopravní hřiště (DDH) Autocamping Malý Jordán Tábor (ATC)

Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Kontakt:  Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
Vedoucí Autocampingu Malý Jordán Tábor

mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz

DDH - dopravní výuka:
Jaro 2018 Harmonogram
"Jaro 2018"
Akce na kempu
29.06.2018
Večer s živou hudbou
akce

06.07.2018
Večer s živou hudbou
Hraje: Flok
13.07.2018
Večer s živou hudbou
Hraje: Kocábka
20.07.2018
Večer s živou hudbou
Hraje: KRÝGL BOYS
27.07.2018
Večer s živou hudbou
Hraje: Eden
Zajímavé linky
ATC - Autocamping   *   DDH - dětské dopravní hřiště  

Autocamping Malý Jordán Tábor  ©  2018