logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

22.10.2020
mapa

nepřehlédněte
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH

 

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v Táboře provozuje:

Dětské dopravní hřiště (DDH)

Na základě aktuální situace v rámci preventivních opatření a nařízení před šířením korona virové infekce a doporučení MŠMT ze dne 13. března 2020 zrušit všechny soutěže v ČR do konce školního roku, bylo rozhodnuto aktuální ročník DSMC zrušit.

Autocamping Malý Jordán Tábor byl prodán.
Aktuální stránky kempu jsou: http://www.malyjordantabor.cz

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V TÁBOŘE

Vyzkoušejte si na našem hřišti jízdu na kole podle pravidel silničního provozu.
  • Od 31.8.2020 do 16.11.2020
  • Po, St, Pá   13:00-15:15 hod.
  • Út, Čt        13:00-15:00 hod.
Pro veřejnost bude zapnuta světelná signalizace.
Vlastní kolo a ochrannou přilbu sebou!

Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Kontakt:  Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz

DDH - dopravní výuka:
Podzim 2020 Harmonogram
"Podzim 2020"
Zajímavé linky
DDH - dětské dopravní hřiště  

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDDÁN v AČR  ©  2020