logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

19.07.2024
>mapa

Automoto klub  Malý Jordán v AČR Mapa

 

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Naše organizace ukončila výuku na dopravním hřišti v Táboře

Děkujeme všem za spolupáci

Sídlo firmy
AMK Malý Jordán Tábor
Šafaříkova 3123
Tábor
390 02
GPS:
49°24'54.829"N, 14°40'23.154"E
Kontakt: 
Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz
Zajímavé linky

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDDÁN v AČR ©  2024